Accounting Hero
(ติวบัญชี by พี่แชมป์)

เตรียมความพร้อมวิชาบัญชีตัวแรก : Midterm (19 ชม.)

600 ท่าน (นักเรียนที่ลงคอร์สนี้)

คอร์สเตรียมความพร้อมวิชาบัญชีตัวแรก : Midterm
(19 ชั่วโมง)

• อธิบายให้ “เข้าใจ” ที่มาที่ไปของ Concept ต่างๆ อย่างกระชับและตรงประเด็น
• เน้นให้น้องๆ “จำ” ใน Concept ต่างๆที่สำคัญได้ และที่สำคัญคือสามารถ “เรียกออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว”
• เรื่องการ “ทำโจทย์” สำหรับ Course นี้ก็ทำโจทย์กันจริงจังใน Class (เรียกว่าเขียนกันมือหงิก) เพื่อให้น้องๆ คุ้นกับการทำโจทย์มากที่สุด ไม่ใช่แค่การเอาโจทย์มาปิ้งแล้วเฉลยๆคำตอบ นอกจากนี้ แล้วก็มีแถมการบ้าน ให้ไปฝึกต่อที่บ้านด้วยนะครับ
• สำหรับน้องที่ต้องเรียนวิชาบัญชีตัวแรกทุกมหาวิทยาลัย ทั้งเอกบัญชี / บริหาร / เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

© 2020 AccountingHero.net All rights reserved.