Accounting Hero
(ติวบัญชี by พี่แชมป์)

ทำไม? ควรเรียน วิชาบัญขีตัวแรก กับ Accounting Hero

1. ศัพท์แปลก!! ไม่เคยได้ยินมาก่อน น้องที่เรียนวิชานี้ต้องได้เจอคำเหล่านี้แน่ๆ เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เดบิต เครดิต คืออะไร? ถ้าน้องๆไม่รู้ว่าคำพวกนี้คืออะไร น้องจะไปต่อไม่ไหวแน่ๆ

2. อาจารย์สอนเร็วอย่างกับ “แรปเปอร์” น้องอาจจะชินจากที่โรงเรียนอาจารย์จะสอนไปช้าๆ ตรงไหนไม่เข้าใจ สงสัยก็ถามได้เลย แต่ที่มหาลัย บอกเลยว่าอาจารย์ไปเร็วมาก ไม่เชื่อน้องๆถามรุ่นพี่ได้เลย แค่จดตามก็แทบจะไม่ทันแล้ว

3. ตัวแรกไม่เข้าใจ ตัวต่อไป “บ้ง” บอกเลยว่าวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับวิชาบัญชีหลายๆตัว ถ้าน้องไม่เข้าใจตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นกลาง หรือขั้นสูง น้องมึนตึ้บแน่

 

 

1. ศัพท์แปลก!! ไม่เคยได้ยินมาก่อน น้องที่เรียนวิชานี้ต้องได้เจอคำเหล่านี้แน่ๆ เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เดบิต เครดิต คืออะไร? ถ้าน้องๆไม่รู้ว่าคำพวกนี้คืออะไร น้องจะไปต่อไม่ไหวแน่ๆ

 

 

2. อาจารย์สอนเร็วอย่างกับ “แรปเปอร์” น้องอาจจะชินจากที่โรงเรียนอาจารย์จะสอนไปช้าๆ ตรงไหนไม่เข้าใจ สงสัยก็ถามได้เลย แต่ที่มหาลัย บอกเลยว่าอาจารย์ไปเร็วมาก ไม่เชื่อน้องๆถามรุ่นพี่ได้เลย แค่จดตามก็แทบจะไม่ทันแล้ว

 

 

3. ตัวแรกไม่เข้าใจ ตัวต่อไป “บ้ง” บอกเลยว่าวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับวิชาบัญชีหลายๆตัว ถ้าน้องไม่เข้าใจตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นกลาง หรือขั้นสูง น้องมึนตึ้บแน่

 

สนใจ สมัครเลย!!!

กันยายน 15, 2022
© 2020 AccountingHero.net All rights reserved.